REGULAMIN

Administrator

Administratorem strony internetowej NajlepszeSklepyInternetowe.pl  jest Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63, posiadającym numer NIP 627-185-47-63, posiadającym numer REGON 361574661, zwanym dalej Organizatorem.

Założenia strony NajlepszeSklepyInternetowe.pl

Założeniem strony NajlepszeSklepyInternetowe.pl jest promowanie sklepów internetowych, które spełniły wymagania konsumentów i otrzymały najwyższą ilość głosów w głosowaniu o  Godło Nagroda Konsumenta za wysoką jakość usług.

Jak dodać sklep internetowy do Rankingu?

1. wysłać na adres email: biuro@nagrodakonsumenta.pl   zgłoszenie do rankingu sklepu internetowego

W zgłoszeniu należy wpisać:

a) nazwę Firmy

b) adres sklepu internetowego

c) nr NIP

d) osoba do kontaktu

2. Wpis jest bezpłatny, a sklep internetowy zostaje wpisany na dole rankingu

3.

Warunki ubiegania się o Certyfikat Bardzo Dobra Marka:

  • Przejść pozytywną weryfikację opinii dot. wszystkich produktów / usługach oferowanych pod marką zasięgniętych online
  •  Przedstawienie Certyfikatów, uprawnień lub nagród otrzymanych dla Marki. Administrator może odstąpić od wymagania Certyfikatów lub uprawnień w przypadku nie wymagania ich prawem
  • Opłacenie opłaty rocznej za wpis w wysokości 399 zł. netto/rok

Warunki ubiegania się o Certyfikat Bardzo Dobry Produkt:

  • Przejście pozytywnej weryfikacji opinii o produkcie/usłudze zasięgniętych online
  •  Przedstawienie Certyfikatu,  uprawnień lub nagród otrzymanych dla Produktu. Administrator może odstąpić od wymagania Certyfikatu lub uprawnień w przypadku nie wymagania ich prawem
  • Opłacenie opłaty rocznej za wpis w wysokości 99 zł. netto/ rok – za 1 produkt 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 01 marca 2019 roku i znajduje się na stronie Administratora www.BardzoDobraFirma.pl

2. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje i podejmuje Administrator.

3. Wszelkie pytania i uwagi  można kierować na adres e-mail: bardzodobrafirma@gmail.comNajlepszeSklepyInternetowe.pl

 

Close Menu